Projekty UE

Realizowane

Projekty unijne

POZNAJ

Projekt:

„Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez AKSBUD System Sp. z o.o. z siedzibą Schodnia”

Projekt dotyczy podejmowania działań związanych z nawiązaniem współpracy gospodarczej z przyszłymi kontrahentami oraz kooperantami w zakresie produktów oferowanych przez Naszą Firmę. Projekt związany jest również z podejmowaniem działań promocyjnych mających na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa w rynku materiałów budowlanych, w szczególności poprzez udział w zagranicznych oraz krajowych imprezach wystawienniczo-targowych oraz poprzez organizację misji gospodarczych w kraju oraz zagranicą celem popularyzacji rozwiązania technologicznego Concrewall.

Planowany do realizacji projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na początkowym etapie ekspansji rynkowej, poprzez jego promocję na rynku krajowym i zagranicznym, a w konsekwencji umożliwić osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci ugruntowania pozycji i przejęcia części krajowego i międzynarodowego rynku materiałów budowlanych.

Dodatkowo poprzez rozwój eksportu produktów wnioskodawcy nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego oraz miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zapewni zwiększenie wielkości polskiego eksportu i liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

Przedmiotowy projekt będzie służył podmiotom poszukującym producentów nowoczesnych paneli budowlanych, zapewniających niskie koszty wznoszenia budynków, wysokie parametry w zakresie izolacji termicznej i akustycznej oraz szybkość wznoszenia obiektów, co jest szczególnie ważne np. w przypadku budownictwa socjalnego.

 

CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA PROJEKTU

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU

554 645,00

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

271 776,05

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA

49

 


 

Projekt:

"Budowa i wyposażenie laboratorium firmy Aksbud System Sp. z o.o. z siedzibą w Schodniej oraz przeprowadzenie badań w celu opracowania systemu innowacyjnych zespolonych przegród budowlanych z rdzeniem styropianowym i natryskiem betonowym"

Projekt ma na celu opracowanie algorytmu i założeń konstrukcyjno-materiałowych nowego systemu budownictwa monolitycznego i prefabrykowanego w standardzie  energooszczędnym, a nawet pasywnym. W wyniku tych działań planuje się wprowadzić na rynek krajowy systemu lekkich, energooszczędnych prefabrykowanych przegród budowlanych (paneli zespolonych z rdzeniem styropianowym oraz monolitycznych,  zespolonych elementów nośnych  z rdzenia styropianowego i betonu natryskowego), wykorzystujących do produkcji materiały z recyklingu (syropianu). 

W wyniku realizacji projektu dojdzie do powstania jednostki badawczo-rozwojowej z utworzeniem kadry badawczej w przedsiębiorstwie, w celu poszukiwania i ulepszenia energooszczędnych technologii budownictwa.

 

CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA PROJEKTU

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU

7 292 236,00

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

4 203 355,05

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA

57,64