porady

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

METODY PRACY Z CONCREWALL

czytaj

Prosto i bez użycia specjalistycznego sprzętu

Zastosowanie naszych elementów do budowy domu może przypominać budowanie z wielkiej płyty i klocków Lego, z tym że otrzymujemy element ściany o szerokości 1200mm (wysokość i grubość są zależne tylko i wyłącznie od założeń), który jedna osoba może ustawić na przegotowanej wcześniej płycie.


Mocowanie do podłoża odbywa się do zakotwionych w niej dwóch szpilek stalowych na jeden element ściany. Następnie wzdłuż styku ścian skręcamy siatkę dwóch ścian ze sobą drutem (pomocnym może być zszywacz okrężny). Tak samo montuje się ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne. Przed wypełnieniem szczeliny betonem musimy długą listwą zlicować szczyty ścian i przytwierdzić listwę do podłoża. Otwory okienne zabezpieczamy przyciętymi na wymiar deskami. Wszystkie narożniki wzmacniamy dodatkowo dostarczoną przez nas siatką stalową. Jeśli konstrukcja wymaga wprowadzenia dodatkowego zbrojenia ścian wprowadzamy je w szczelinę przed betonowaniem. Czas trwania nie powinien przekroczyć dwóch dni dla domu 100m2. Po usztywnieniu ścian i sprawdzeniu pionów kolejnym etapem jest betonowanie betonem C25. Musimy odczekać kilka dni aby beton związał, zanim zdejmiemy elementy utrzymujące ściany w jednej linii. W tym czasie przygotowujemy się do ułożenia instalacji w ścianach. Odbywa się to bardzo prosto, wystarczy ciepłym powietrzem nadtopić styropian i w powstałej szczelinie układać przewody, a wycinając otwór w siatce wklejamy puszkę do instalacji elektrycznej. Po wykonaniu instalacji i odczekaniu czasu niezbędnego do związania betonu, przystępujemy do układania stropów, stosując tradycyjne podpory, zgodnie z projektem konstrukcyjnym zbroimy wieniec, elementy przenoszące obciążenia i zalewamy strop betonem. Jeśli projekt przewiduje, że poddasze będzie użytkowe, dysponujemy gotowymi schodami, które składać się będą z dwóch biegów i spocznika. W biegach znajdziemy otwory, do których wprowadzamy uzbrojenie zgodnie z projektem, a następnie kotwimy do elementów konstrukcyjnych podłoża i stropu. Kanałami beton wypełni zbrojoną przestrzeń stanowiącą element nośny schodów.

 

Po wykonaniu wszelkich robót betonowych odczekujemy do chwili pełnego związania betonu a następnie usuwamy podpory. Jest to etap nakładania betonu na ściany i strop metodą natryskową, a następnie jego zatarciu na gładko. Jeśli projekt przewiduje wykonanie dachu w tej technologii posługujemy się zasadami tak jak przy układaniu stropu zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Wykonanie w taki sposób budynku powinno trwać około dwa miesiące.

najnowsze wpisy

Prosto i bez użycia specjalistycznego sprzętu

Jaka czeka nas przyszłość

Dlaczego stosujemy beton w naszej technologii